Επιλογή Γλώσσας: Eng / Gr
 
Έκθεση κεραστικών
Τα προιόντα μας
Δημόσια Χρηματοδότηση
Το επενδυτικό έργο της εταιρείας Νίκη Αγαθοκλέους ΛΤΔ για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης του «Γλυκού Τριαντάφυλλου Αγρού» στην εσωτερική αγορά συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Δημόσια Χρηματοδότηση
Το επενδυτικό έργο της εταιρείας Νίκη Αγαθοκλέους ΛΤΔ για δραστηριότητες ενημέ δείτε...